كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش زیرصفحه
آخرين ويرايش سایت
آزمونهای داخلی
آلبوم تصاوير
اخبار شهرستان لنجان
اخباردانشگاه
اوقات شرعي
بازديدها
برنامه ریزی آموزش
پژوهش و فن آوری
پژوهش و فناوری اطلاعات
پیوند به سایتهای مفید
پیوند به صفحات داخلی
پیوند های مفید پیام نور
تقويم
تماس با دانشگاه
روابط عمومی
زمان ديجيتال سرور
علمی فرهنگی
کلاسها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخباردانشگاه
فروش آنلاين كتاب

باسمه تعالی

با عنايت به راه اندازي سامانه فروش آنلاين كتاب، دانشجويان و كليه متقاضيان خريد كتاب هاي دانشگاه پيام نور مي توانند منابع درسي خود را در بازه زماني 24 تا 72 ساعت در هر نقطه در داخل يا خارج كشور پس از ثبت سفارش دريافت نمايند. جهت ثبت سفارش به درگاه فروش آنلاين كتاب به آدرس httP://digibook.pnu.ac.ir  مراجعه فرمايند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر