كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش زیرصفحه
آخرين ويرايش سایت
آزمونهای داخلی
آلبوم تصاوير
اخبار شهرستان لنجان
اخباردانشگاه
اوقات شرعي
بازديدها
برنامه ریزی آموزش
پژوهش و فن آوری
پژوهش و فناوری اطلاعات
پیوند به سایتهای مفید
پیوند به صفحات داخلی
پیوند های مفید پیام نور
تقويم
تماس با دانشگاه
روابط عمومی
زمان ديجيتال سرور
علمی فرهنگی
کلاسها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تماس با دانشگاه

تماس با مرکز زرین شهر
تلفنخانه 4- 03152233991
برنامه ریزی آموزش 03152233995
اعضای علمی 03152234742
امور دانشجویی (وام) 03152233734
دانش آموختگان 03152274743
مالی و شهریه 03152273993
کارپردازی 03152233736
امور فرهنگی 03152273103
امور اداری 03152233734
فناوری اطلاعات و کاربر ارشد 03152273992
حراست 03152238783
رییس مرکز 03152234430
فاکس 03152238784
دفتر ریاست 03152273991
آدرس : زرین شهر , بلوار توحید          کد پستی : 8471813654
 
1