كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار پژوهش و فن آوری
یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر
چهاردهمین جشنواره امام رضا (ع)
چهارمین دوره و سمینار در زمینه فیزیک نظری
برگزاری دوره آموزشی گیاهان دارویی در شهریور 95
جلسه پرسش و پاسخ در زمینه امنیت  شبکه های اجتماعی  در 26 اردیبهشت ماه در دانشگاه پیام نور زرین شهر برگزار میشود.
سمینار راهکارهای یافتن شغل مناسب
مسابقات ملی مهارت
جلسه سخنرانی در خصوص اعتیاد و مواد مخدر
بيشتر